โรงงานของเรา

ปัจจุบัน บริษัทครอบคลุมพื้นที่ 3000 ตารางเมตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคัปปลิ้งไฟเบอร์เลเซอร์ผลิตเลเซอร์ปั๊ม 10,000 ชิ้น, ไดโอดเรืองแสงยิ่งยวด EDFA และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองอื่น ๆ

กำลังการผลิตของสายการผลิต EDFA และ ASE มากกว่า 1,000 หน่วยต่อปี