อุปกรณ์การผลิต

ห้องทดสอบอายุ
กล่องวงจรอุณหภูมิ
ตู้สูญญากาศ
สเปกโตรมิเตอร์
ชิปเมานต์นำเข้า
อุปกรณ์ทดสอบ PIV
สายการผลิต
เครื่องซีลปากถุงแบบขนาน
ช่างเชื่อมเลเซอร์
เครื่องวัดความยาวคลื่น